Dokumen Panduan Pengurusan (PBS) Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Download Buku Panduan Pengurusan PBS - Pentaksiran Berasaskan Sekolah  2014 yang dikeluarkan (KPM) Kementerian Pelajaran Malaysia untuk rujukan para guru di sekolah rendah atau sekolah menengah di seluruh Malaysia. Semoga Perkongsian link Muat Turun Dokumen Panduan PBS dapat dimanfaatkan oleh warga pendidik sebagai Panduan Pelaksanaan PBS iaitu Sistem Pentaksiran Berasaskan Sekolah.

Dokumen Panduan Pengurusan (PBS) Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Click Panduan Pengurusan PBS untuk Muat Turun

Dokumen Panduan Pengurusan PBS (E-Book)

Versi Penuh Dokumen Panduan Pengurusan (PBS) Pentaksiran Berasaskan Sekolah 2014 Lembaga Peperiksaan Malaysia. Dokumen ini juga dapat membantu semua pihak yang terlibat dengan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) iaitu pentadbir sekolah dan guru-guru sebagai pentaksir, pegawai-pegawai Bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)yang menjalankan tugas penataran dan pemeriksaan. Manakala ibu bapa boleh menggunakan dokumen ini sebagai rujukan.
Thursday, April 24, 2014
Older Posts Home